کوچینگ

گواهینامه بین المللی دوره مربیگری تیم

درباره برنامه

در حال حاضر مربیگری تیمی (تیم کوچینگ)، در دنیای کسب و کار یکی از رو به رشدترین بازارها را در اختیار دارد. سازمان‌هایی که اثربخشی کوچینگ فردی را تجربه کرده اند، به این درک رسیده اند که برای ایجاد تیم های کاری منسجم، خلاق و کارآمدتر به مربیان و کوچ هایی با تخصص بالا در سازمان نیاز است.

زمانی که تیم ها در سازمان روان فعالیت می کنند، افراد بهتر کار میکنند و کسب و کار هم عملکرد بهتری دارد. بهترین نتایج در سرعت بخشیدن به کسب و کارها از ترکیب خلاقیت و تمرکز بر مسائل با اهمیت بیشتر به دست می آید. مربیگری تیمی (تیم کوچینگ) در کسب و کارها محرکی برای تسهیل ارتباط های تیمی ست که امتحان خود را پس داده است.

مربی (کوچ) تیم شوید

در این دوره تجربیات ارزشمندی در رابطه با مربیگری تیمی ارائه میشود، و به طور رسمی به شما این اطمینان و اعتبار را میدهد، که به عنوان یک مربی تیم در کسب و کار، بتوانید به دیگران در استفاده حداکثری از توانایی هایشان کمک کنید.

جزئیات صدور گواهینامه​

سرفصل های دوره تیم کوچینگ​

 • تعاریف و ساختار مربیگری تیمی (تیم کوچینگ) در کسب و کار
 • ویژگی های تیم ها با عملکرد بالا و نحوه ارتقای آنها
 • موانع رسیدن به عملکرد بالا در تیم و نحوه مدیریت آنها
 • مهارت های پیشرفته برای رسیدن به بهترین نتیجه در تیم ها
 • در نظر گرفتن تیم ها به عنوان سیستم ها در کسب و کار
 • چگونگی به توافق رسیدن در خصوص اهداف سازمانی و شفاف سازی این اهداف برای اعضای تیم
 • چگونه مطابق با ارزش های تیمی می توان فعالیت کرد
 • مراحل مختلف کار تیمی و نحوه مدیریت آنها
 • چگونگی اندازه گیری پیشرفت تیم
 • نحوه رهبری تیم هنگام بروز مشکلات
 • جغرافیای روانی تیم به چه مفهوم است و نحوه کار با آن
 • نحوه ایجاد برنامه هایی عملی و موثر برای تیم
 • استفاده از ارزش های تیمی برای ایجاد انگیزه
 • نحوه انتخاب از بین مدل های مختلف مربیگری تیمی

این دوره برای چه کسانی است؟​

 • برای مربیان (کوچ ها): این دوره برای کوچ ها فرصتی را فراهم می کند که بتوانند خدمات خود را به مشتریان از طریق افزایش تاثیر هر نوع مداخله تیم های حرفه ای بر روی سازمان، توسعه و به حداکثر برسانند.
 • برای رهبران و مدیران اجرایی: این دوره به رهبران و مدیران اجرایی امکان کشف راه های جدید برای تعامل موثرتر با تیم ها را می دهد و همچنین به آنها فرصت می دهد فرآیند توانمند سازی مورد نیاز برای داشتن تیمی با عملکرد بالا را شناسایی و فرآیند فعلی توانمندسازی را توسعه دهند.
 • همچنین این دوره مناسب افرادی ست که در بخش منابع انسانی یک سازمان مشغول به کار هستند، و به دنبال روش های جدید برای هرگونه مداخله درجهت بهبود عملکرد سازمان و پشتیبانی افراد و تیم های درون سازمان هستند.