درخواست اطلاعات بوت کمپ 11:11

درخواست اطلاعات کارگاه بوت کمپ سلف لیدرشیپ 11:11

درود بر شما دوست گرامی

به شما تبریک می گوییم که انتخاب کرده اید که در مسیر رشد مهارتهای ذهنی خود گام بردارید
و هر روز نسخه بهتری از خود را زندگی کنید و رهبری آگاه و خلاق برای هدایت زندگی خود در تمامی ابعاد آن باشید.

دوست عزیز تکمیل این فرم به ما کمک می کند به شکلی موثرتر در مسیر ارائه اطلاعات دوره با شما همراه باشیم.

پس از تکمیل این فرم، جلسه ای با مشاور آموزشی آکادمی برای شما تنظیم و برگذار خواهد شد.
و در این جلسه با مسیر برنامه و جزییات این سفر عمیق آموزشی آشنا خواهید شد.

اطلاعاتی که در این فرم درج می نمایید محرمانه تلقی شده و نزد آکادمی هوراز محفوظ خواهد بود و هیچ استفاده تبلیغاتی از این اطلاعات نخواهد شد.

تکمیل این فرم به مفهوم ثبت نام شما در این دوره نمی باشد