چرا سلف لیدر شیپ

چرا سلف لیدرشیپ اهمیت دارد؟

رهبران و مدیران عالی سازمان ها زمان زیادی را صرف تمرکز بر عوامل خارجی مانند فرایندها ، افراد و اهداف می‌کنند.

ما دائماً در حال تلاش برای ایجاد این عوامل خارجی و تغییر آنها هستیم، به این امید که ما را به اهدافمان نزدیکتر کنند.

اما شما دوست عزیزچقدر زمان تان را به تمرکز بر روی خودتان اختصاص می‌دهید؟

شاید تعجب کنید که بگوییم اگر بیشتر بر روی خودتان و کمتر بر روی همه آن عوامل خارجی تمرکز کنید، میتوانید نتایج بهتری کسب کنید!